Over mij

Ik ben een gecertificeerd IBCLC lactatiekundige. Ik voldoe aan de strenge eisen. Ik ben lid van de NVL (Nederlandse vereniging van Lactatiekundigen). Ik ben lid van de VSBB (Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding) Ik heb vele jaren ervaring, kennis en kunde.

Ik ben ook werkzaam als verpleegkundige en gecertificeerd docent baby en peuter-massage met yoga, trainer Dunstan babytaal, gecertificeerd draagdoek consulent, en verpleegkundig babyconsulent.

Ik werk vanuit een liefdevolle, professionele houding!

Persoonlijk & professioneel

Ik ben Angèle van kerkhof, samen met mijn man, hebben we 2 volwassen kinderen. Zelf heb ik borstvoeding gegeven.

Na mijn verpleegkundige opleiding op de HBOV ben ik gelijk gaan werken op de kraamafdeling als verpleegkundige. Na wat omzwervingen op afdeling gynaecologie, urologie, chirurgie en kinderafdeling in Het Spaarne Ziekenhuis in Haarlem, ben ik gaan werken als jeugdverpleegkundige. Baby’s en kleine kinderen, ik ben er dol op!

Ik werk als lactatiekundige in mijn eigen praktijk. Ik werk nog steeds als jeugdverpleegkundige. Naast de reguliere zorg vond ik het belangrijk om ook complementaire zorg aan te kunnen bieden. Daarom ben ik me meer gaan verbreden in oa. verpleegkundige babyconsulent , draagdoek consulente, baby-massage met yoga docent, peuter-massage met yoga docent, trainer Dunstan babytaal, en ik ben trainer PBLS (pediatric basic live support)

Al deze kennis kan ik gebruiken tijdens al mijn werkzaamheden. Ik heb de afgelopen 25 jaar wel ruim 10.000 ouders en baby’s en kinderen begeleid en geadviseerd. Ik vind het fijn om vanuit mijn kennis en kunde met mijn professionele
blik samen en vanuit mijn jarenlange ervaring, te kunnen werken met
ouders via een prettige informele communicatie.

Daarnaast was ik bestuurslid van de VSBB (Vereniging Specialisten en Borstvoeding) zat ik in de LBR vanuit de VenVN en sectie jeugd, en daarnaast ik werk als o.a. bij Borstvoeding en Meer als lactatiekundige. Mijn werkgebied is de regio Almere en omstreken.

Ook ben ik enkele maanden per jaar aanwezig bij de presentatie & informatie avond over borstvoeding aan aanstaande ouders: https://www.flevoziekenhuis.nl/organisatie/agenda/bijeenkomst/informatiebijeenkomst-borstvoeding

Ik streef ernaar altijd kwaliteit te leveren. Ik ben gecertificeerd via de IBCLC en aangesloten bij de NVL. Ik volg continu mijn verplichte scholingen in als mijn specialisaties. Zo blijf ik up to date. Om jullie optimaal te kunnen bijstaan

Angele van Kerkhof

Lactatiekundige IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Laction Consultant) is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft aan haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 28.105 lactatiekundigen IBCLC verspreid over 102 landen. Klik hier voor het beroepsprofiel. Zorgverzekeringen in Nederland vergoeden op dit moment over het algemeen alleen consulten door lacatiekundigen IBCLC.

ibclc logo

Wet AVG - Privacywetgeving

Als cliënt is het goed om te weten hoe een lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en van persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie / praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Hier vind je het privacy protocol zoals opgesteld door NVL.

AVG

Algemene voorwaarden NVL

Als lid van de NVL hanteert Lactatiekundige Almere de algemene voorwaarden van deze beroepsvereniging. Algemene voorwaarden van lactatiekundigen aangesloten bij NVL.

nvl

De WHO gedragscode

Lactatiekundige Almere onderschrijft de ‘WHO-code’. De WHO-code staat voor de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Dit houdt in dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder daarbij beïnvloed te worden door commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code gaat verder dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving. 

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert moeders hun kind tot zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven. Na dat eerste half jaar kan er bijvoeding geïntroduceerd worden, maar blijft borstvoeding de belangrijkste voedingsbron.

who logo

Heb je een klacht? Dit is mijn klachtenprocedure

Mocht je niet helemaal tevreden zijn over mijn dienstverlening, laat het mij dan direct weten. Ik los het graag samen met je op.

Als lid van NVL ben ik ook aangesloten bij de klachtenprocedure NVL. Klachtenprocedure NVL bekijken.

Lactatiekundige Angele van Kerkhof

Geschillencommissie Klachtenportaal Zorg

Ik ben lid van Klachtenportaal Zorg en voldoe daarmee aan de eisen van de WKKGZ.

Lactatiekundige Almere beschikt over een klachtenregeling en klachtenfunctionaris (zie boven) en is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding

De VSBB is een onafhankelijke professionele beroepsvereniging van en voor Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding. Alle aangesloten leden zijn actief lid en dragen bij aan de ontwikkeling van het beroep Specialist Borstvoeding en Babybegeleiding.

Een Specialist Borstvoeding en Babybegeleiding is een door de beroepsvereniging erkende lactatiekundige (IBCLC of NLG), of borstvoedingscoach, met een aanvullende opleiding speciaal gericht op babybegeleiding.

Alle VSBB leden die lactatiekundige, borstvoedingscoach en/of specialist babybegeleiding zijn moeten zich elke vijf jaar opnieuw laten registreren. Om het certificaat te verlengen dient in een periode van 5 jaar tenminste 20 uur relevante bijscholing gevolgd te zijn. Hiermee wordt gegarandeerd dat een VSBB-lid steeds van de nieuwste ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied op de hoogte is en daardoor een optimale kwaliteit van zorg biedt.

VSBB

Evaluatie

Ik hoor graag je feedback! Hiervoor kan het evaluatieformulier ingevuld worden. Dit document kun je opslaan op je eigen computer en mailen naar angelevoorborstvoeding@gmail.com