Algemene voorwaarden

Deze op deze webpagina geschreven algemene voorwaarden voor lactatiekundigealmere.nl.

Door onze website te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden volledig. Indien u het niet eens bent met deze voorwaarden of enig deel daarvan, dient u geen gebruik te maken van onze Website.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, zijn wij of onze licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Behoudens de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

Gebruikslicentie website
U mag pagina’s van de website bekijken, downloaden voor caching doeleinden en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de hieronder en elders in deze voorwaarden uiteengezette beperkingen.

U mag niet:

 • materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);
 • materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;
 • materiaal van de website in het openbaar tonen;
 • materiaal op onze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden;
 • materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen; of
 • materiaal van deze website opnieuw distribueren, behalve voor inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor herdistributie.

Wanneer inhoud specifiek beschikbaar is gesteld voor verspreiding, mag deze alleen binnen uw organisatie worden verspreid.

Aanvaardbaar gebruik
U mag onze website niet gebruiken op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de website of een beperking van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website; of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

 • U mag onze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware.
 • U mag op of met betrekking tot onze website geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (met inbegrip van maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en data harvesting) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • U mag onze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële berichten te verzenden.
 • U mag onze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperkte toegang
Wij behouden ons het recht voor de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beperken.

Inhoud van de gebruiker
In deze voorwaarden betekent “uw gebruikersinhoud” materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u indient op onze website, voor welk doel dan ook.

 • U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige media. U verleent ons ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven en het recht om een vordering in te stellen wegens inbreuk op deze rechten.
 • Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke stappen tegen u of ons of een derde (in elk geval onder de toepasselijke wetgeving).
 • U mag geen gebruikerscontent naar de website sturen die het onderwerp is of ooit is geweest van dreigende of feitelijke juridische procedures of andere soortgelijke klachten.

Wij behouden ons het recht voor om materiaal dat op onze website is geplaatst, of dat op onze servers is opgeslagen, of dat op onze website wordt gehost of gepubliceerd, te bewerken of te verwijderen.