Algemene (betalings)voorwaarden

De tarieven zijn geldig vanaf 1 maart 2023. Genoemde tarieven voor lactatiekundige zorg zijn in overeenstemming met de regelingen van de Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen (NVL).

De lactatiekundige streeft naar de best mogelijke zorg voor moeder en kind en houdt zich aan de daarvoor geldende “Scope of Practice”en “Code of Ethics” van de International Board of Lactation Consultants Examiners (IBCLE).

Tijdens het consult wordt gevraagd om akkoord voor facturatie.

Binnen 1 dag na afloop van de zorg ontvangt de client een factuur.

Alvorens deze ingediend wordt bij de zorgverzekeraar dient deze factuur eerst betaald te worden.

De betalingstermijn voor particulieren is 2 weken.

Indien het openstaande bedrag niet op tijd betaald is, volgt een herinnering per post, sms, whatsapp, of email.

Indien betaling van deze aanmaning niet per ommegaande voldaan is, wordt een incassobureau ingeschakeld.

Is betaling van de factuur een probleem, dan wordt het zeer op prijs gesteld om daarover zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen.

Betalingen worden gedaan op rekeningnummer NL50 INGB0001788479 tnv Angèle van Kerkhof

Reiskosten: 0,23ct per kilometer buiten Almere